Dr Vukašin Janjović

Doktor Opšte Stomatologije

Biografija

Dr Vukašin Janjović diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga završio i pripravnički staž.

Tokom studija, bavio se naučno-istraživačkim radom, a imao je priliku da svoje radove prezentuje na mnogim domaćim i inostranim kongresima.

Pored toga, na vannastavnim aktivnostima tokom studija, doktor Vukašin je stekao iskustvo u oblasti stomatološke protetike i oralne hirurgije.

Trenutno je na doktorskim studijama na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i tečno govori engleski jezik