Dr Vukašin Janjović

Doktor Opšte Stomatologije

Biografija

Nakon maturiranja u Gimnaziji u Raški, školovanje nastavlja na Stomatološkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je nakon diplomiranja obavio i pripravnički
staž.

U toku studija bavio se naučno-istrazivačkim radom, a svoje radove prezentovao na
domaćim i inostrnim kongresima.
Kao student bio je pobednik za Srbiju na međunarodnom takmičenju ,,Stomatolog
budućnosti’’.

Dodatno iskustvo iz stomatološke protetike i oralne hirurgije stiče
vannastavnim angažovanjem na fakultetu.
Član je Stomatološke komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.Trenutno je na doktorskim studijama na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik.