Implantatima se može rešiti bilo koja situacija kada nedostaju pojedini ili svi zubi, ako pacijent ispunjava uslove za ugradnju implantata

Implantologija predstavlja stomatološku granu koja se intenzivno razvija i za koju se smatra da je budućnost stomatologije. Ona objedinjuje više stomatoloških specijalnosti – hirurgiju, parodontologiju i stomatološku protetiku.

Ideja o implantaciji i nadoknadi nedostajućih zuba vezuje se još za Majansku kulturu (oko 600 god nove ere) kada su umesto zuba koji fale, usadjivali oklop školjki u viličnu kost.

Od tada pa do danas, konstantno se teži usavršavanju ove ideje i materijala koji se koriste za implantate.

Danas, implantati imaju oblik cilindričnog šrafa koji se izradjuje od titanijuma, ugrađuju se u kost i zamenjuju koren zuba koji nedostaje, koji će posle perioda zarastanja nositi protetski rad (krunicu, most, protezu). Titanijum je bikompatibilan i bioinertan materijal, što znači da ne izaziva zapaljenje i organizam ga ne prepoznaje kao strano telo. Na taj način se obezbeđuje da organizam »dozvoli« vezivanje implantata za kost i da ne bude odbačen.

KO JE KANDIDAT ZA UGRADNJU IMPLANTATA?

Implantatima se može rešiti bilo koja situacija kada nedostaju pojedini ili svi zubi, ako pacijent ispunjava uslove za ugradnju implantata. Kada je starost u pitanju, donja granica za ugradnju implantata je 18 godina. Neophodno je analizirati trodimenzionalni rendgenski snimak vilica kako bi se utvrdilo da li postoji dovoljno kosti za ugradnju implantata, zatim gustina (kvalitet) kosti i utvditi da li pacijent ima neka hronična oboljenja koja mogu da kompromituju terapiju i kakva je oralna higijena.

Dobra oralna higijena je jedan od važnih faktora koji utiču na trajnost implantata. U slučajevima kada zbog nedostatka kosti nije moguće ugraditi implantate, moguće je postaviti veštačku kost, pa tek nakon određenog vremena ugraditi implantate. Ugradnja implantata je kratkotrajna hirurška intervencija koja se izvodi u lokalnoj anesteziji, a praćena je minimalnim ili nikakvim postoperativnim tegobama (bol i otok). Za izradu protetskog rada na implantatima je potrebno sačekati period zarastanja od 3 do 6 meseci, a u nekim situacijama je moguće uraditi odmah nakon ugradnje implantata.

KOJE SITUACIJE SE MOGU REŠITI IMPANTATIMA?

Kao što je već pomenuto, ako postoji mogućnost ugradnje, implantati su metod izbora u nadoknadjivanju jednog ili više zuba koji nedostaju. Kada nedostaje jedan zub, moguće je da se napraviti most koji zahteva brušenje dva zdrava zuba pored praznog prostora. Sa implantatima je to prevaziđeno, jer se okolni zubi ne oštećuju, već se na implantatu napravi krunica zuba koji nedostaje.

Implantati su značajno promenili tok terapije kada je u pitanju nedostatak više zuba u bočnoj regiji – u takvim situacijama nije moguće uraditi most. Pacijenti su osuđeni na nošenje različitih tipova mobilnih proteza kako bi nadomestili zube koji nedostaju i kako bi mogli na adekvatan način da se hrane i spreče probleme sa organima za varenje, koje može da prouzrokuje nedovoljno sažvakana hrana. Takve situacije se mogu rešiti ugradnjom dva ili više implantata – pacijeti dobijaju fiksni rad, koji je neuopredivo efikasniji i komforniji u poređenju sa nošenjem proteze.

Kod potpuno bezubih pacijenata, implantatima je moguće izbeći totalne proteze. U vilici gde ne postoji nijedan zub, moguće je uraditi fiksni rad na implantatima, a u slučajevima kada totalne proteze ne mogu da stoje, moguće je postaviti nekoliko implantata koji će služiti kao »kopče« za totalnu protezu, i na taj način se znatno povećati komfor i zadovoljstvo pacijenta.

Broj implantata koji je moguće i neophodno ugraditi, individualan je za svakog pacijenta i određuje se na osnovu detaljne analize 3D snimaka i situacije u ustima.

autor: Dr Vukašin Janjović

Zubni implanti su inovativno rešenje koje se sve više koristi u savremenoj stomatologiji. Njihova upotreba prilikom rekonstrukcije zubnih nizova i poboljšanja osmeha je često najbolji izbor. Postavljanje implantata zahteva detaljan plan, temeljnu pripremu i naprednu tehniku da bi se dobio besprekoran rezultat. Ipak, i dalje postoji mali rizik od odbacivanja implanta.

Zašto izabrati implant?

Pre svega, pacijent mora biti detaljno informisan kako bi mogao doneti odluku u skladu sa svojim željama i realnim mogućnostima. Suštinski, ugradnja zubnog implanta je tehnika kojom se nadomešćuje koren nedostajućeg zuba. Nekada kao revolucija, a danas kao standard, zubni implant je najčešće najbolji izbor prilikom rekonstrukcije zuba i osmeha.

Zubni implant je trajno rešenje i nudi istu efikasnost žvakanja kao i prirodni zubi uz vrlo mali rizik. Odluka o ugradnji implanta može direktno uticati na to da li ćete imati fiksnu nadoknadu (krunicu , most…) ili mobilnu nadoknadu (parcijalnu ili totalnu protezu) čime se potpuno menja način, komfor i kvalitet života.

Treba znati da ne postoji idealno doba za postavljanje implanta, sve dok telo i zdravstveno stanje daju podršku hirurškoj proceduri, a to je do više od 70 godina starosti.

Šta izaziva odbacivanje zubnih implanta?

Pregled i analiza se sprovode da bi se procenili rizici od infekcije , biokompatibilnost i stanje tkiva pacijenta , kako bi se odlučili za najbolji plan terapije i tehniku implantacije . Svrha ove procedure je da garantuje uspeh implanta. Zubni implant je izrađen od titanijuma , materijala koji je naučno dokazano biokompatibilan sa ljudskim tkivom, tako da tkiva to ne smatraju stranim telom. Na taj način, rizik od odbacivanja implanta je izuzetno mali . ipak, priprema je obavezna i uvek se moraju preduzeti neophodne mere predostrožnosti kako bi se izbegle neočekivane reakcije. Uglavnom, stopa uspeha zubnih implanta je preko 95%.

Da biste saznali više o implantima i različitim tehnikama njihove ugradnje zakažite konsultaciju kod oralnog hirurga stomatološke ordinacije Vunjak tim.

Šta je dobro znati pre ugradnje implanta?

U situacijama kada jedan ili više zuba nedostaju, preporučljivo je razmišljati o postavljanju zubnog implanta, čiju efikasnost i trajnost više ne treba dokazivati. Ideja nam je da vam ovde obezbedimo dodatne informacije kako bismo vam pomogli da napravite pravi izbor.

Šta treba znati o implantu?

Zubni implant nije veštački zub, on služi kao sidro za pojedinačnu krunu, most ili uslovno fiksnu protezu. Implant, obično titanijumski, zamenjuje prirodni koren zuba koji je ekstrahovan posle infekcije ili druge parodontalne bolesti.

Pripremite zube pre ugradnje implanta

Vec tokom prvog susreta, vaš stomatolog će obaviti detaljan pregled i analizu ortopan snimka kako bi utvrdio da li je kod vas indikovana ugradnja implantata. U slučaju da postoji odredjeno oboljenje desni ili zuba, prvo ce biti sprovedeno lečenje svih uočenih patologija kako bi se pripremila vaša vilica koja mora biti potpuno zdrava u momentu ugradnje implanta. U tom smislu, važno je da izaberete dobrog doktora specijalistu i izbegnete neprijatna iznenadjenja. Ne oklevajte da pitate i proverite stručnost i iskustvo svog oralnog hirurga, posedovanje diplome specijalističkih studija, broj implanta koje je vec ugradio, kao i stepen uspešnosti dosadasnjih radova.

Kontraindikacije

Postoje odredjene lokalne kontraindikacije u vezi sa postavljanjem implantata. Nedovoljna gustina i kvalitet vilične kosti, kao što je navedeno, ne dozvoljava ugradnju implanta. Pored toga, ugradnja implantata se ne preporučuje kod trudnica, osoba sa imunološkim oboljenjima, dijabetesom, bolestima kostiju ili koji su pod hemoterapijom. Takodje, konzumiranje duvanskih proizvoda smanjuje šanse za uspeh intervencije ugradnje implanta u kost.