Pravilan razvoj lica i vilica zavisi od više faktora. Nepravilni položaj zuba i neodgovarajući medjuvilični odnosi direktno utiču na nepravilan razvoj lica i vilica. Roditelji to mogu prepoznati već na osnovu fizičkog izgleda kao i na osnovu poremećenih funkcija žvakanja i govora.

Na pravilan razvoj lica i vilica takodje utiču i način disanja i način gutanja. Poremećaji poslednje dve navedene f-je mogu biti posledica usvojenih loših navika ili posledica hroničnih oboljenja (na primer zapaljenje krajnika).

Nepravilan položaj zuba nepovoljno utiče kako na fizički, tako i na psihički razvoj deteta. Nedovoljno poznata činjenica je da nepovoljan položaj zuba povećava verovatnoću povreda prilikom pada u vidu izbijanja ili preloma zuba.

Zbog svega navedenog uloga roditelja u ranoj dijagnostici je bez alternative. Veoma je važno dovesti dete na kontrolu kod stomatologa u ranom uzrastu, već nakon pojave prvih mlečnih zuba, kako bi se blagovremeno uočile sve eventualne nepravilnosti. Pored toga ovaj rani dolazak je posebno značajan i radi uspostavljanja poverenja između deteta i njegovog stomatologa sto će imati višestruko pozitivan uticaj na buduće oralno zdravlje malog pacijenta.

Za razliku od prethodnog perioda, savremene doktrine podstiču terapiju i angažovanje u najranijem uzrastu (potpune mlečne denticije) miofunkcionalnim aparatima.  Deca u uzrastu od 3 ili 4 godine miofunkcionalnim aparatima uz tačno određene vežbe kroz igru mogu da isprave nepravilnosti dok su u povoju i time preveniraju buduću ozbiljniju terapiju. Kod školske dece, u mešovitoj denticiji, Skandinavija je već napustila terapiju donje vilice mobilnim aparatima jer su mnogobrojne studije pokazale da se samo terapijom gornje vilice ostvaruje željeni učinak.

S obzirom da je terapija fiksnim aparatima moguća kod školske dece u mešovitoj denticiji sa više od pola broja stalnih  zuba, a to je obično tek od 11. godine naviše, preporučuje se roditeljima da već u predškolskom uzrastu, a svakako pre završena prva četiri razreda osnovne škole dovedu dete na pregled i utvrđivanja potrebe za terapijom mobilnim aparatima. Savremeni trendovi su ove aparate učinili estetski potpuno prilagođenim deci (mogu imati šljokice, jarke boje, slike omiljenih junaka ili poznatih ličnosti na aparatu) tako da otpor prema nošenju danas gotovo da ne postoji.

Vunjak team

stomatoloska-ordinacija-vunjak-dental-clinic-decija-stomatologija-pregled-zuba-dete-2

Zalivanje fisura se u praksi primenjuje sa ciljem da se optimalno zaštiti površina zuba. Ovo je procedura koju preporučuju stomatolozi sa ciljem da se spreči razvoj karijesa. Najčešće se primenjuje kod dece jer su najmladji i najpodložniji razvoju karijesa na zubima.

Praktična i efikasna metoda

Postupak se sastoji uglavnom od pokrivanja šupljina – nazvanih fisure – koje su na površini još uvijek zdravog zuba, korišćenjem jedne vrste smole. Ovaj proces, potpuno bezbolan, obezbediće zaštitu i trajanje molara (kutnjaka).
Zalivanje fisura je metoda koja obezbedjuje visoke performanse u sprečavanju razvoja karijesa na najizloženijim zubima karijesu i to zbog njihove lokacije (prvenstveno na teško dostupnim zubima).

Načelno, i pre početka lečenja,  stomatolozi praktikuju kliničko ispitivanje ili čak i rentgen po potrebi. Jedino tako mogu izvršiti potpunu proveru stanja zuba. Nakon toga, prelazi na zalivanje fisura što ne traje duže od 5 minuta. Ova supstanca služi kao zaštitni sloj protiv karijesa. Kasnije, zub se očisti i time se završava terapija. Jedina neprijatnost za pacijenta kod ove intervencije je potreba da se usta duže drže otvorenim.

Glavne prednosti zalivanja fisura

Ova metoda je u primeni više od dvadeset godina i omogućila je brojnim pacijentima da žive bez straha od razvoja karijesa. Uglavnom su najviše ugrožena deca od 6 godina jer nisu u potpunosti u mogućnosti da održavaju adekvatnu higijenu zuba. Očekuje se da roditelji budu dodatno oprezni i posvećeni, da obezbede pranje zuba redovno ( najmanje dva puta dnevno) i to na ispravan način (najmanje dva minuta). Medjutim, odrasli nisu ovde najpouzdaniji, jer veliki broj njih ne održava ni adekvatnu ličnu higijenu zuba. I na kraju, zalivanje fisura je pogodno i za mlade i za stare. Ipak, treba biti pažljiv: dejstvo zaštitnog sloja nije trajno, preporučuje se kontrola na dve godine kako bi se proverilo stanje (da li postoji degradacija ili ne, da li i dalje ima efekta).

Specijalizovani Vunjak tim vam je na raspolagnaju da odgovori na sva pitanja i nedoumice u vezi sa ovim tretmanom, samo treba da zakažete svoj termin i dobićete sve odgovore.