Dr Ana Popović

Doktor Opšte Stomatologije

Biografija

Posle završene srednje zubotehničke škole 2012. god upisuje Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u
Kragujevcu – odsek za stomatologiju i 2017.god stiče zvanje doktora stomatologije.

Nakon obavljenog pripravničkog staža na VMA, tu ostaje na stručnom usavršavanju još godinu dana.
Još tokom studija počinje sa dodatnom edukacijom, praćenjem seminara, webinara i kongresa u cilju što
boljeg osposobljavanja i pružanja kvalitetnijih usluga u radu sa pacijentima.

Posebno interesovanje pokazuje za oblast ortopedije vilica.
Govori engleski jezik.