“Proteza” je kolokvijalni (narodski) naziv za ortodontski aparat. Naziv ortodoncija potiče od grčkih reči ORTHOS, što znači prav ili savršen i ODON što znači zub. ORTODONCIJA je posebna grana stomatologije koja se bavi utvrđivanjem i ispravljanjem nepravilnosti položaja zuba i vilica. Ove nepravilnosti su sve češće kod mlađih generacija, a zaslugu za to imaju nasleđe, nepravilna ishrana, loše navike i nedovoljna briga. Kao rezultat toga, osim estetskih problema javljaju se i poremećaji funkcija disanja, žvakanja, gutanja, govora…
Postoje istorijski podaci da se u nekim prastarim kulturama nepravilan položaj zuba uz razrokost smatrao božanskim darom i vanrednom lepotom, međutim u savremenom svetu imperativ lepote teži savršenom skladu položaja, proporcije i simetrije. Lepi zubi i lep osmeh su odraz opšteg zdravlja.

PRAVOVREMENA REAKCIJA

Nepravilan položaj zuba i vilica se može primetiti već u uzrastu dece od tri godine, najčešće kao posledica navike sisanja cucle ili prsta. Zato bi roditelji trebalo da obrate pažnju na:

  1. Naviku sisanja cucle ili prsta
  2. Nezrelo(infantilno) gutanje- tiskanje jezika između zuba prilikom gutanja
  3. Disanje na usta
  4. Dobru negu i higijenu zuba od momenta njihovog nicanja

Ukoliko se pravovremeno reaguje u smislu isključenja loše navike, može doći do spontane korekcije nepravilnosti. Loše navike kod dece se po pravilu tolerišu do treće godine i već tada se, ukoliko situacija zahteva, može započeti sa odgovarajućom terapijom.

VRSTE PROTEZA

Miofunkcionalni aparati su prefabrikovani aparati, koji angažovanjem mišića usta i lica, dovode do pravilnog razvoja lica i vilica i adekvatnog položaja zuba.
Pločasti aparati (proteze za decu) su pokretni aparati koje dete samo stavlja i moraju se nositi 14-16 sati dnevno kako bi imali efekat. Ovde je od ključne važnosti disciplina i saradnja pacijenta. Mnogi od nas pamte detinjstvo po “protezama” koje smo nosili godinama, ali očigledno nedovoljno disciplinovano.
Fiksni aparati se postavljaju na zube i mogu biti uklonjeni samo od strane stomatologa. Mogu se postaviti kada postoji više od polovine izraslih stalnih zuba, što je obično u izrastu od 11-12 godina. Prosečno vreme terapije je 18 meseci. Postoje različite fiksne tehnike, tako da sem konvencionalne koja je u najširoj upotrebi, tu su i samoligirajuće tehnike na čelu sa DAMON sistemom, kao i lingvalne tehnike na čelu sa INCOGNITO sistemom.

Zdravi pravilno poređani zubi omogućavaju njihovo adekvatno čišćenje i održavanje, što utiče na njihovu dužu trajnost, a lep osmeh utiče na samopouzdanje i daje poseban kvalitet životu. Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao osmeh.

autor: dr Nikola Vunjak, specijalista ortopedije vilica