Pravilan razvoj lica i vilica zavisi od više faktora. Nepravilni položaj zuba i neodgovarajući medjuvilični odnosi direktno utiču na nepravilan razvoj lica i vilica. Roditelji to mogu prepoznati već na osnovu fizičkog izgleda kao i na osnovu poremećenih funkcija žvakanja i govora.

Na pravilan razvoj lica i vilica takodje utiču i način disanja i način gutanja. Poremećaji poslednje dve navedene f-je mogu biti posledica usvojenih loših navika ili posledica hroničnih oboljenja (na primer zapaljenje krajnika).

Nepravilan položaj zuba nepovoljno utiče kako na fizički, tako i na psihički razvoj deteta. Nedovoljno poznata činjenica je da nepovoljan položaj zuba povećava verovatnoću povreda prilikom pada u vidu izbijanja ili preloma zuba.

Zbog svega navedenog uloga roditelja u ranoj dijagnostici je bez alternative. Veoma je važno dovesti dete na kontrolu kod stomatologa u ranom uzrastu, već nakon pojave prvih mlečnih zuba, kako bi se blagovremeno uočile sve eventualne nepravilnosti. Pored toga ovaj rani dolazak je posebno značajan i radi uspostavljanja poverenja između deteta i njegovog stomatologa sto će imati višestruko pozitivan uticaj na buduće oralno zdravlje malog pacijenta.

Za razliku od prethodnog perioda, savremene doktrine podstiču terapiju i angažovanje u najranijem uzrastu (potpune mlečne denticije) miofunkcionalnim aparatima.  Deca u uzrastu od 3 ili 4 godine miofunkcionalnim aparatima uz tačno određene vežbe kroz igru mogu da isprave nepravilnosti dok su u povoju i time preveniraju buduću ozbiljniju terapiju. Kod školske dece, u mešovitoj denticiji, Skandinavija je već napustila terapiju donje vilice mobilnim aparatima jer su mnogobrojne studije pokazale da se samo terapijom gornje vilice ostvaruje željeni učinak.

S obzirom da je terapija fiksnim aparatima moguća kod školske dece u mešovitoj denticiji sa više od pola broja stalnih  zuba, a to je obično tek od 11. godine naviše, preporučuje se roditeljima da već u predškolskom uzrastu, a svakako pre završena prva četiri razreda osnovne škole dovedu dete na pregled i utvrđivanja potrebe za terapijom mobilnim aparatima. Savremeni trendovi su ove aparate učinili estetski potpuno prilagođenim deci (mogu imati šljokice, jarke boje, slike omiljenih junaka ili poznatih ličnosti na aparatu) tako da otpor prema nošenju danas gotovo da ne postoji.

Vunjak team