Šta je Ortopan?

Ortopan je snimak koji je potpuno nezamenljiv u stomatologiji već decenijama. To je snimak čvrstih zubnih tkiva i kosti kao i snimak postojećih šupljina( sinusi, nosna šupljina). Taj snimak radi ortopantomograf. Na njemu stomatolog može videti karijes zuba, procese u kosti kao i promene na sinusima.

Razlika između običnog i 3D Ortopan snimka?

3D je savremenija i bolja verzija koja stomatologu omogućava da vidi sve dimenzije mnogo bolje i postao je zlatni standard pre ugradnje implantata jer omogućava sa se vide širina kosti , visina i gustina kao i odnos prema okolnim anatomskim strukuturama kao što je npr mandibularni kanal, pod sinusa, itd, a to su sve podaci koji su neophodni za uspešnu ugradnju implantata.