Zalivanje fisura se u praksi primenjuje sa ciljem da se optimalno zaštiti površina zuba. Ovo je procedura koju preporučuju stomatolozi sa ciljem da se spreči razvoj karijesa. Najčešće se primenjuje kod dece jer su najmladji i najpodložniji razvoju karijesa na zubima.

Praktična i efikasna metoda

Postupak se sastoji uglavnom od pokrivanja šupljina – nazvanih fisure – koje su na površini još uvijek zdravog zuba, korišćenjem jedne vrste smole. Ovaj proces, potpuno bezbolan, obezbediće zaštitu i trajanje molara (kutnjaka). Zalivanje fisura je metoda koja obezbedjuje visoke performanse u sprečavanju razvoja karijesa na najizloženijim zubima karijesu i to zbog njihove lokacije (prvenstveno na teško dostupnim zubima). Načelno, i pre početka lečenja,  stomatolozi praktikuju kliničko ispitivanje ili čak i rentgen po potrebi. Jedino tako mogu izvršiti potpunu proveru stanja zuba. Nakon toga, prelazi na zalivanje fisura što ne traje duže od 5 minuta. Ova supstanca služi kao zaštitni sloj protiv karijesa. Kasnije, zub se očisti i time se završava terapija. Jedina neprijatnost za pacijenta kod ove intervencije je potreba da se usta duže drže otvorenim.

Glavne prednosti zalivanja fisura

Ova metoda je u primeni više od dvadeset godina i omogućila je brojnim pacijentima da žive bez straha od razvoja karijesa. Uglavnom su najviše ugrožena deca od 6 godina jer nisu u potpunosti u mogućnosti da održavaju adekvatnu higijenu zuba. Očekuje se da roditelji budu dodatno oprezni i posvećeni, da obezbede pranje zuba redovno ( najmanje dva puta dnevno) i to na ispravan način (najmanje dva minuta). Medjutim, odrasli nisu ovde najpouzdaniji, jer veliki broj njih ne održava ni adekvatnu ličnu higijenu zuba. I na kraju, zalivanje fisura je pogodno i za mlade i za stare. Ipak, treba biti pažljiv: dejstvo zaštitnog sloja nije trajno, preporučuje se kontrola na dve godine kako bi se proverilo stanje (da li postoji degradacija ili ne, da li i dalje ima efekta). Specijalizovani Vunjak tim vam je na raspolagnaju da odgovori na sva pitanja i nedoumice u vezi sa ovim tretmanom, samo treba da zakažete svoj termin i dobićete sve odgovore.