Dr Momčilo Čolić

Doktor opšte stomatologije
Biografija

Stomatologiju završava 2017.godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Učesnik i predavač na domaćim kongresima.

Od 2018.godine se bavi izradom proteza lica na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.

Govori srpski i engleski jezik.

Integrisane osnovne i master akademske studije završava na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014.godine. Pripravnički staž 2015.obavlja na Vojnomedicinskoj Akademiji. Opšti je stomatolog u privatnoj praksi, sa tri godine radnog iskustva.

Kontakt