Dr Tijana Radojičić

Doktor Opšte Stomatologije

Biografija

Osnovne studije završava na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2017.godine.

Iskustvo u radu sa pacijentima stekla je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu gde je završila pripravnički staž.

Posebno interesovanje pokazuje za oblast oralne hirurgije.

Govori engleski jezik.